A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 20732 magyarítás érkezett 15169 idegen szóra.

keresem

mazochizmus

nemi rëndellenësség, mëlynek rabja a partnërtől elszenvedëtt kínzatásban és mëgaláztatásban, vagy ezek kíséretében lel kielégülést

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 4 javaslat érkezett erre a szóra, és 11 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

 • • önsanyargalom

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem57.142857142857/100 (3 igen, 2 nem)

  • • Be szépek ezek az eme ama °V°féle "umlautos e" betük... kár, h ilyen nincs a hivatalos betükészletünkben. Legyen akkor önsanyargalom
 • • önsanyargolmány

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem50/100 (1 igen, 1 nem)

  • • Hú be szépek ezek az eme ama °V°féle "umlautos e" betük... kár, h ilyen nincs a hivatalos betükészletünkben. Legyen akkor önsanyargolmány
 • • önsanyargatás

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem41.176470588235/100 (6 igen, 9 nem)

  • • Mire való ez az önsanyargatás?
 • • önkínélvezet

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem38.461538461538/100 (4 igen, 7 nem)

  • • Az önkínélvezet rabja attól elégül ki, ha partnere a közösülés során testileg bántalmazza.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Ország Balázs

2017-02-27 21:49:04

Nem csak a nemi életben van szerepe. átvitt értelemben is használják például arra is, aki folyton pluszmunkákat vállal, nyári szünetben folyton tanul, vagy általában az élet egyszerű örömeit kerüli, komolyabb külső ok nélkül.

#2szóképzés

2022-06-08 06:56:01

Ha valóban szóképzéssel kíván új szót alkotni a Smurfette, akkor a főnévképzőt ne a sanyarg-hoz ragassza, mert az szabálytalan. A g ugyanis a gyakorító cselekvést kifejező -gat képző csonkításából maradt. Tehát csupaszítsa le a szót, és a sanyar igéhez (sanyar 'sanyargat' egy régi igénk) kell ragasztani a kívánt képzőt. De ez még nem minden. Olyan képzőt kell választania, amely alkalmas a kívánt jelentés kifejezésére, nem pedig összevissza sorra venni minden általa ismert képzőt. Reméljül, okul végre Smurfette e jótanácsból.

#3dr. Müller Ferenc

2023-09-11 11:35:25

Szó, ami szó, valóban fura szócsinálmányok. Ám vitatom, hogy gyakorító igékből ne szabadna főnevet képezni. Lásd, kapkodás, álldogálás, szaladgálás, eszegetés, iszogatás stb. Ez önmagában már miért lenne szabálytalan?

#4Tenko

2023-09-12 14:17:45

Nem jók a példák. Az önsanyargalomban, önsanyargolmányban a g a sanyarogból maradt vissza, tehát olyan típusú igéből, mint a kóvályog, kesereg stb. A fölsorolt szavak (kapkodás, álldogálás, ...) egyike sem ilyenfajta igéből keletkezett.

#5dr. Müller Ferenc

2023-09-12 18:49:12

Így vagy úgy, de nem hiszem, hogy a kitalálója komolyan gondolta volna az önsanyargalom szót. Vagy az önsanyargolmányt. Ilyen, szerintem komolytalan magyarítás van egyébként legalább további 100 a beküldött szójavaslatok között. Példákat tudnék, de nem szeretnék írni. Azért nem, mert néhány esetben esetleg tévednék és megbántanék egy-két jószándékú klubtársunkat. Ezt nem szeretném.

#6hitz

2023-09-13 16:02:11

Valóban, a javasolt magyarítások között, sok mindennel találkozhatunk. Mégis, még ha olykor egészen szokatlan beküldések vannak is, nem mindegy, hogy a magyar nyelvben bevett szóalkotási módszereket követték-e, vagy szabálytalanul alkottak szavakat. Szerintem ez igen lényeges szempont. Igyekeztem itt összegyűjteni nyelvünknek az összes szóalkotási módját: ⚫ Szóképzéssel: ● -mány/-mény (állítmány, festmény, okmány, növekmény) ● -vány/-vény (járvány, kötvény, posvány, süvölvény, halvány, jelvény) ● -ány/-ény (nyitány, termény, talány, erény, eszmény, szerény, fölény) ● -any/-eny/-ony/-öny/-ny (rugany, üteny, alany, lebeny, horgany, villany, uszony, mozdony, mákony, közlöny, közöny, tény, mezőny, előny, magány) ● -zat/-zet (csillagzat, fedélzet, domborzat, alzat, külzet, négyzet) ● -ály/-ély (osztály, rejtély, apály, segély, estély, szentély) ● -oly/-ely (fogoly, gépely) ● -alom/-elem (fogalom, sejtelem, nyugalom, sérelem, uralom, bölcselem, vigalom) ● -adalom/-edelem (forradalom, töredelem, társadalom, fejedelem, segedelem, javadalom, sokadalom) ● -adék/-edék (folyadék, üledék, potyadék, menedék, zsiradék, mocsadék, töredék) ● -lat/-let (járlat, kereslet, távlat, képlet, magaslat, készlet, másodlat, többlet) ● -a/-e (hinta, penge, vizsla, fura, zsenge, potya, tünde, csilla, pille, doga, ászka, göbe, fasza) ● -acs/-ecs (szivacs, öntecs, ragacs, kutacs, szegecs) ● -ag/-eg (adag, üteg, lovag, réteg, csillag, farag, cseveg, ballag, hebeg, összeg, közeleg, tekereg) ● -tyú/-tyű (pattantyú, billentyű, kallantyú, töpörtyű, lábtyú, kesztyű) ● -da/-de (fogda, nevelde, jósda, bölcsőde, röpde) ● -c (suhanc, élc, bohóc) ● -am/-em (hozam, figyelem, roham) ● -ék (fedezék, szárnyék, játék, lágyék, nyomorék) ● -enc/-onc/-önc (védenc, tolonc, küldönc, fegyenc, magonc, bérenc, tanonc, kedvenc, újonc, virgonc, böhönc, különc) ● -ulat/-ület (csavarulat, érzület, kanyarulat, közület, szaporulat) ● -alék/-elék (hordalék, töltelék, vonszalék, százalék, ezrelék) ● -ar (avar, jogar) ● -ár/-ér (futár, fűzér, csillár, vezér, kulcsár, tüzér, lombár, lajhár, kopár) ● -ász/-ész (szabász, építész, gyógyász, ítész, borász, fülés) ● -asz/-esz (dugasz, csipesz, tapasz, rekesz, kopasz, csupasz, kolesz) ● -at/-et (áradat, dicséret, iramlat, keret, felület), ● -ca/-ce (tálca, tárca, kence), ● -csa/-cse (furcsa, tócsa, szemcse) ● -ma/-me (gyurma, érme, fityma, szőrme), ● -nok/-nök (írnok, mérnök, szónok, hírnök, bíbornok, főnök, álnok, elnök) ● -or (tudor) (nyomor, csucsor, tompor, vidor) ● -árd (csalárd) ● -v (szerv) stb. ⚫ Szóvégek látszólagos képzővé alakításával (kegyenc, újonc, cukrászda, lövölde stb.) ⚫ Szóösszetétellel (búskomor, folyóirat, szemüveg, rendőr, betűrend, gőzhajó, hőmérő, nyelvjárás, helyesírás, napsugár stb.) ⚫ Elavult szavak, nevek fölelevenítésével (év, hon, hölgy, hős, bakó, lomb, tartalom, szerkezet, őr, fegyelem, dísz, terem, iker, aggastyán, Gyula, Béla stb.) ⚫ Nyelvjárási szavak elterjesztésével (barangol, betyár, burgonya, csalit, csapat, évad, lenge, hullám, kelme, csökönyös, idom, kamat, bútor, róna, poggyász, rimánkodik, zamat stb.) ⚫ Szóelvonással (vádol→vád, emlékeztető→emlék, tapsol→taps, üres→űr, piros→pír, kapál→kapa, címer→cím, árnyék→árny, tanít→tan, gyárt→gyár, vizsgál→vizsga, zömök→zöm, nagymosás→nagymos, gépírás→gépír stb.) ⚫ Szórövidüléssel (talán→tán, bácsi→bá, bizodalom→bizalom, leány→lány, hiszen→hisz, tulajdonos→tulaj, eszpresszó→presszó, laboratórium→labor, akkumulátor→akku, sebességváltó→sebváltó, Katalin→Kata stb.) ⚫ Szócsonkításos összetétellel, szóösszevonással [hígXanyag→higany (szóösszerántás), levegőXég→lég (szóösszerántás), könnyűXelméjű→könnyelmű (szóösszerántás), rovátkoltXbarom→rovar (szóösszerántás), gyújtóXfácska→gyufa (szóösszerántás), csőXorr→csőr (szóösszerántás), elölXülnök→elnök (szóösszerántás), zengőXtambura→zongora (szóösszerántás), orrXszáj→orca (szóösszerántás), majd arc, talpXalj→talaj (szóösszerántás), motorXhotel→motel (szóösszerántás), csatornaXalagút→csalagút (szóösszerántás), búzaXrizs→burizs (szóösszerántás), ordítvaXkiabál→ordibál (szóalakvegyülés), csupaXkopasz→csupasz (szóalakvegyülés), zavarXkerget→zargat (szóalakvegyülés), csokorXbokréta→csokréta (szóalakvegyülés), citromXnarancs→citrancs (szóalakvegyülés), rémítőXijesztő→rémisztő (szóalakvegyülés) stb.] ⚫ Szóhasadással (kerek~kerék, merít~márt, kéj~kény, jel~jegy, csekély~sekély, éberen~ébren, időtlen~idétlen, vacok~vacak, bozót~bozont, keserű~keserves, szaru~szarv, nő~nej, só~sav, förgeteg~forgatag, gondatlan~gondtalan, ebédelő~ebédlő stb.) ⚫ Mozaikszó-alkotással [Budapesti Közlekedési Központ→BKK (betűszó), Eötvös Loránd Tudományegyetem→ELTE (betűszó), Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület→EMKE (betűszó), Magyar Automobil Részvénytársaság, Arad→MARTA (betűszó), tuberkulózis→tbc (betűszó), televízió→tv (betűszó), ultrarövidhullám→URH (betűszó), Magyar Hajózási Részvénytársaság→MAHART (szóösszevonás), Magyar Légiforgalmi Vállalat→Malév (szóösszevonás), gyermekgondozási segély→gyes (szóösszevonás) stb.] ⚫ Ikerítéssel (ákombákom, szedett-vedett, kipeg-kopog, mende-monda, csigabiga, ugrabugrál, cserebere, cicamica, nyulam-bulam, icipici, limlom, izeg-mozog, gizgaz, csitteg-csattog, tik-tak, kutykurutty, bim-bam, irgum-burgum, nyif-nyaf, incifinci, dínom-dánom, ripsz-ropsz, sertepertél stb.) ⚫ Elemszilárdulással (természetesen, állítólag, útonálló, tejbegríz, csókolom, eléggé, jobbára, tessék, dicsértessék, mehetnékje van stb.) ⚫ Köznevesüléssel (Greta Garbo→garbó, Sandwich gróf→szendvics, Charles Cunnigham Boycott→bojkott, James Watt→watt, Attila hun király→atilla, Pepita Ortega→pepita, Székely József→székelykáposzta, Gerbeaud Émile→zserbó stb.) ⚫ Tükörfordítással (Kaffeehaus→kávéház, Busenfreund→kebelbarát, blutarm→vérszegény, zollfrei→vámmentes, Tiergarten→állatkert, Kellner→ pincér stb.) ⚫ Idegen szó magyarításával (pilier→pillér, balanea→bálna, fauteuil→fotel, Leipzig→Lipcse stb.) ⚫ Népetimológiával (tūberōsa→tubarózsa, qara qatna→kárókatona, szamosztrel→számszeríj, vertugale→fardagály, coemētērium→cinterem, alkermes→álkörmös, Büchsenmacher→piszmóker, Durchdefekt→durrdefekt, Kopfpolster→kopaszter, Schildwache→sírbak, Wachkommandant→vakkomédiás, Partieführer→parti féreg stb.)

#7dr. Müller Ferenc

2023-09-14 14:12:29

Kitűnő összefoglaló. Teljes és mégis rövid, érthető, áttekinthető, példákkal illusztrált. Szívből gratulálok és köszönjük szépen. Én használni fogom. Ez egészen biztos. Még a beküldhető idegen szavak mibenlétére és a szócikkszerkesztés főbb szabályaira nézve szükségeltetne valami hasonló munka. Hogy ne kerüljenek be magyarításra a magyarban egyáltalán nem használt (olykor ragozhatatlan, kiejthetetlen) vagy éppen nyelvünkben már régen honossá lett szavak. Pláne ne helytelen írásmóddal! Másrészt ne szülessenek olyan szánalmas (pancser?) szócikkek, mint a jelen magyarítandó szó, a mazochizmus fenti definíciója.

#8Pásztor István

2023-09-17 11:15:49

Remek és hiánypótló munka valóban, én is gratulálok. Abban is egyetértünk, hogy nem csak a magyarítások minőségével van időnként baj, azzal is, viszont a magyarítandó szavak között sem ártana rendet csinálni, az egyes címszavak alatti szómagyarázatokat illetően pedig ugyanez a helyzet. Elkélne tehát egy hasonló dolgozat arról, tételesen milyen ismérveknek feleljen meg egy idegen szó, ha magyarításra akarjuk feladni, és arról is, milyen tartalmi és formai követelményei vannak egy jó szódefiníciónak. Így orvosolhatóak a felvetett problémák, pl. nem írna be senki olyan gyermetegen ügyetlen szócikkeket, mint a jelen címszavunk alatt található.

#9gyaloggos

2024-06-05 20:01:13

Ez a gyermetegen ügyetlen szócikk, micsoda meglepetés, zsebkazinczy (°V°) műve szintén. Száz százalék. Honnan lehet tudni? Hát onnan, hogy egyetlen sorból áll, mégis 6 umlautos e betű is van benne. Ez olyan félreismerhetetlen ismertetőjele a mi borzasztó szószüleményeket szakmányban, igaz kizárólag szabályosan alkotó (ez szerinte igen lényeges szempont) zsebkazinczy barátunknak, mint a fehér gyilkos galócának a tönkjén lelógó gallér és a tönk tövén a jól fejlett bocskor.

#10Atama

2024-06-05 22:07:16

Nyelvgyilkos Smurfette tata (#9)! Azért éppen azokon az e-ken van két pont, mert történetesen pont azok a középzárt e betűk az adott szövegben. Ennyire egyszerű a magyarázat. Ajánlom figyelmedbe A MAGYAR NYELV ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA című, hétkötetes művet. Ott minden, e betűt tartalmazó szónál meg van adva szögletes zárójelben, hogy nyílt-e vagy középzárt az azon szóban szereplő e. Íme: https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=gyerek

#11gyaloggos

2024-06-11 12:30:16

Lám, a beazonosítás sikeres: azon nyomban jelentkezett is az illető. Mondtam: mint fehér gyilkos galócát a tönkjén lelógó gallérjáról és a tönk tövén a jól fejlett bocskoráról...

 

Új hozzászólás

Beküld