A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 20745 magyarítás érkezett 15181 idegen szóra.

keresem

kalumet

békepipa, francia calumet < lat calamus ‘nád’

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 1 javaslat érkezett erre a szóra, és 18 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

  • • békepipa

    Tetszik?Igen/Nem/Jelentem30/100 (2 igen, 6 nem)

    • • Az indiánok végig benépesítették a Vadnyugatot, egymással nem mindig voltak békében, sokat háborúztak és csak azokkal kötöttek békét, akik előtte elszívták velük a békepipát.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 



Email címem:

 

Feliratkozom

#1békepipa

2021-03-06 07:04:31

A csejeneknél: he’ohko, a lakotáknál pedig: chanunpa.

#2Gover V.

2021-03-17 00:08:38

indián testverem uff másoljuk még be mi is pár mas indian nyelven uff nem csak a sápadtarcuak lehetnek uff szellemi exibicionistak

#3Bonifác

2021-05-24 17:45:27

Ez szellemes.

#4bakker

2021-08-13 01:20:18

He’ohko és chanunpa. Lám, én ilyeneket is tudok ám! (Kimásolni.) Mert én ilyen okos és művelt vagyok. (Bizony!) És szerény is. Nektek meg még sokat kell tanulnotok.

#5L9ngei

2023-08-30 09:42:43

Ekkora ökörséget... (csejeneknél, lakotáknál) Könyörgöm, nem magyarítani kéne inkább?

#6Atkári

2023-08-31 23:54:46

Legelőször talán a magyar nyelvet kellene rendesen megtanulni, majd csak azután próbálkozni az idegen szavak magyarításával. Helyesen: könyörgök.

#7L9ngei

2023-09-01 10:15:10

Tényleg? Ne mondd... " Nagy szégyent tett velünk az úr - mordult rá rosszkedvűen Varjassy István. Szegény Aufbauer úrnak a lélegzete is elakadt a megdöbbenéstől. -Hogyhogy, instállom? - hebegte - hogyhogy, KÖNYÖRGÖM..." Hmmm. Wass Albert sem tanult volna meg annak idején rendesen magyarul? Legalább a mi nagy tudású Atkárink mégoly "magas" szintjéig ( a béka feneke mínusz három méter) igazán megtehette volna. „Görnyedt testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a barom. Kaszás testvér! Sovány a földünk! KÖNYÖRGÖM: egyet tégy nekem: ha vinned kell, szórd szét trágyának e testet kinn a réteken!” Faludy Györgynek is legelőször a magyar nyelvet kellett volna talán rendesen megtanulnia, majd csak azután próbálkoznia Villon fordításával, okostojás...? "Kérem, KÖNYÖRGÖM, levelem vétele után rögtön küldjön rövid táviratot (Ady szerkesztő Nagyvárad), hogy féltízkor érkezve fogadhat-e egy rövid órára. Körülbelül hajnalban utaznom kell vissza s borzasztó lenne – ugy érzem – ha Magával nem beszélhetnék." Meg Ady Endrének is...? "Hát hogyne, hiszen egy ősz öregember állott Bariska előtt. Módosan öltözött bátya, s a nyakában finom borztarisnya. Ott állt, s mintha esedezne, de nicsak, nem is állott már, hanem térdre ereszkedett a liliom előtt, s így szólt: – KÖNYÖRGÖM, égi csillag: a bárányt, a bárányt!" (Tamási Áron: Mákodi nagy vitéz ) Szóval Atkári, vagy most éppen hogy a francba hívnak, ezzel a fellengzős, kioktatós stílussal innen a szómagyarítóról jobb, ha húzol a p...ába. Itt ez a nagyképűsködés meg kivagyiság nem igazán dívik. (Ha életedben valaha egy sort is olvastál volna ezektől a szellemóriásoktól, kicsit szerényebb lennél. Lenne mire.)

#8Bonifác

2023-09-02 16:05:57

A jelen könyörgöm-problematika csak egy gumicsont (következésképp a #6 egy fa...ság), kár hosszan rágicsálni. Az viszont tényleg kérdés, mire jó alapból teleokádni az oldalt olyan félkegyelmű kommentekkel, mint a#1?

#9A t k a r i

2023-09-02 17:24:33

Trágárkodással, sértegetéssel egy hajszállal sem lesz valaki meggyőzőbb, sőt. Érvekkel kell meggyőzni (amennyiben vannak olyanok). A témánál maradva, íme a szakvélemény: https://e-nyelv.hu/2016-06-30/konyorgok-3/

#10Bonifác

2023-09-03 00:10:37

Gu-mi-csont. Köszönjük, nem kérjük.

#11gyaloggos

2023-09-04 12:10:28

Örülök nagyon Grétsy László professzor úr ide citált véleményének, lásd hidrogén-peroxid alatti hozzászólások. Mely vélemény megerősít engem abban a hitemben, hogy nyelvünkben az ikesség messze nem egx eleve elrendelt, még kevésbé örök és változhatatlan valami. Előtte is úgy gondoltam ugyanis ösztönösen, hogy a nyelv folyamatos változása folytán a könyörög és néhány társa (edz, ébred, nyöszörög satöbbi) valahol útban lehet az ikesség felé és szép lassan "megikesedik". Azaz egy idő múlva ikessé válhat majd. És ezek szerint - professor úr állítja - teljesen mindennapos tehát, és nem bűn, nem hiba, ha ezt számosan, közöttük író- és költőfejedelmek is (JózsefAttila, Ady Endre, Tamási Áron és mások), már most megelőlegezik neki, amikor a szóban forgó, kritika tárgyává tett alakot használják. Van az "ikesedésre" számos konkrét példa. Jó 200 éve a megjelenik, a kiáltozik vagy a gyűlik ige nem volt ikes. A megjelen, kiáltoz, gyűl alakot használták akkortájt. Mára viszont ikesek lettek. És ennek fordítottjára is lehet szép számmal példákat találni (eszem helyett eszek, hízom helyett hízok satöbbi), ahol is mintha valamiféle "iktelenedés" jelei mutatkoznának. Így Atkári néven bejelentkező tisztelt társunk megnyilvánulása pedig nem egyszerűen bárdolatlan csak kissé, mikor nem éppen a legudvariasabb hangütéssel "rendesen magyarul megtanulni" küldi másik kommentelő társunkat, mielőtt az szavak magyarításával merészelhetne próbálkozni. De nincs is teljesen igaza, részben persze igen, mert csőlátó módon való szabályalkalmazás mellett, azaz szemellemzőt fel, "a szabál az szabál, kérem", per pillanat az alanyi ragozású kérdéses alak valóban a könyörög. Abszolút értelemben azonban az én megítélésem szerint nincs.

#12dr. Müller Ferenc

2023-09-04 13:20:24

Ugyanott Nádasdy Ádám nyelvész gondolatai is negszívlelendőek. A lényeg: ha a könyörgöm önálló ún. "megszilárdult ragos alakulat"-ként szerepel valamely szövegben, kvázi mentesül az alanyi ragozás formális szabálya alól. Azt már csak én teszem hozzá, hogy önállósult mondatszóként (könyörgöm, hogy...) szerintem ugyanez a helyzet. Számos nagy magyar, lásd fenn, élt is a lehetőséggel...

#13PamPam

2023-09-04 17:36:19

És még ki mindenki... Jókai, Gonda Dezső, Herczeg Ferenc, Mikszáth, Móricz, Gárdonyi, Karinthy, Móra, Tömörkény, Molnár Ferenc, Németh László, Szerb Antal, Déry Tibor, Spíró, Hajnóczy, sőt Rejtő Jenő, de még Kossuth Lajos is mind használta a kifogásolt "könyörgöm" alakot. Számos hasonló példát lehetne tőlük ide másolni, én pillanatok alatt találtam közel százat. Ez a tény önmagában felmentést ad nekünk, hétköznapi nyelvhasználóknak, ha az úgymond "hibás" alakot (is) használjuk. Így mi semmi szín alatt nem szolgáltunk és nem szolgálunk rá arra a nyers beszólásra, amit kaptunk. Egyébként valóban nem elszigetelt esetről van szó, például a nyöszörög vagy a vánszorog ige sem ikes, mégis hasonlóan viselkedik, mint a könyörög. Fordított példa is van, ez is igaz, az ikes eszem, iszom, fázom helyett gyakran mondjuk, éspedig elvben helytelen módon "iktelenül", hogy eszek, iszok, fázok. És nem csak mi, nagyjaink is. Amire, hasonlóan a könyörgömhöz, számos irodalmi példa hozható. Pl. Arany János: "Most fázok, mert van benne mód..., ha elrontom a szót és fázom, nem az én hibám." Vörösmarty: "Áll egy kislak, Emma háza, Oda vágyok én..." Katona József: "Róllad emlékezek..." Csokonai: "De nem vágyok lenni az ország szegénye..." Ráday Pál: "...most szívből búcsúzok." Stb. Hogy ezek az igék úgymond "iktelenednének", ebben már nem vagyok teljesen biztos. Végül Arany János véleménye a problémáról úgy en bloc, Grammatika versben című művéből: "Mert a nyelvnek is van pestises járványa. Ha nem volna, csinál doktora, bábája. Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély: hogy még a paraszt is mind magyarul beszél. Grammatikát nem tud, hiába csináljuk. Úgy beszél, mint apja, nem halad a korral, nemes oltvány helyett él ősi vackorral. Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik, szóval annyi bűne, a mennyi mondása: ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása. Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész. Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész, az a három, négyszáz tudós képviselő, kik egy-egy indítványt sűrűn hoznak elő, sőt nem is indítványt, mert törvénnyé kenik: önnön bogarába szerelmes mindenik."

#14L9ngei

2023-09-05 07:18:11

"Úgy hát Felséged engedje meg, pardon. Magamra nézve szükségesnek tartom, Hogy elmenjek, és hogy Tisza is jöjjön, Engedje meg tehát Felség, KÖNYÖRGÖM, Hogy elmenjünk, mert nevünk vád fené be..." (Tóth Árpád: Visszhang az előszobában)

#15L9ngei

2023-09-05 07:44:05

" Ez mind nem tartozik az apám hegedűjéhez, tudom, talán meg is haragszanak rám, mert kinyílik a szívem és vigyázatlan folyik belőle minden tulajdon kis emlék és tulajdon kis fájdalom. Bocsássanak meg KÖNYÖRGÖM, most már jobban ügyelek az írásomra." (Szép Ernő: Dali dali dal

#16L9ngei

2023-09-05 07:49:24

"Noé apánk, szőlők és borok apja, és Lót, ki annyit ittál a hegyen, hogy részegen, mint másokat, becsapva, leányaidhoz vitt a szerelem (nem szemrehányás, hogy megemlítem), s Architriclin, italban te se gyengébb: fogadjátok, KÕNYÖRGÕM, szívesen néhai Cotard mester áldott lelkét!" (Villon: Ballada és könyörgés Cotard mesterért, Szabó Lőrinc fordítása)

#17M.P.

2023-09-05 19:49:41

#6-9! Én pl. a legkevésbé sem azért járok ide, hogy bárkit is bármiről meggyőzzek. Azt szintén rühellem, ha engem próbál bárki győzködni.

#18Szabó Pap László

2023-12-01 18:19:38

Békepipa csak egy hencegő, műveltségét fitogtató, kivagyi ürgepecér. Atkári pedig egy klasszikus ócska krakéler. A többi meg mind balek, aki beáll ilyenekkel szókaratézni. Még ha van is igazuk.

 

Új hozzászólás

Beküld