A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 14748 magyarítás érkezett 12485 idegen szóra.

keresem

analizál

bontványoz, (ki)elemez, részeire bont, boncol(gat), taglal, tanulmányoz, kiértékel, kiveséz, fejteget, (meg)vizsgál, kivizsgál, [tud] módszeresen elemez, vizsgálati módszer, mellyel egy helyzetet, dolgot úgy vizsgálnak meg, hogy azt részeire (tényezőkre) bontják és azokat aztán külön-külön, illetve összefüggéseiben is megvizsgálják, egészet részekre bont azért, hogy alaposan megvizsgálja, [pszich] pszichoanalízist végez, lelki gondot vizsgál, lélekelemző módszerrel (foglalkozásként) rendszeresen vizsgál, értékel, (túl) sokat gondolkodik bajokon, veszteségeken, azok okain, miértjein, részletesen értékel egy műalkotást, alkotási, szépségi szempontból vizsgál, kritizál, [vegy] elemeire bont egy vegyületet, hogy összetevőit kiderítse, vegyelemzést tesz, vegyelemez, vegybont, fr analyser /a.na.li.ze/ 'ua.": analyse 'elemzés, megvizsgálás' < ógör ἀνάλυσις (análüszisz) 'föloldás, megszabadítás, fölbomlás, részekre bontás, analízis, kérdés megfejtése' < ἀναλύω (analúō) 'fölbont, fölold, elemekre bont, elemez, részleteiben megvizsgál, kérdést megold': ἀνά (aná) 'fönn, fölül, rajta, föl, át, végig, keresztül, -szerte, újra, vissza', -on/-en/-ön, fölfelé vmin' < proto-indoeurópai *ano- '-on, -en, -ön, -n, fölött, fölül, fönn, fönt, fölé' < *hen-, *an- '-on/-en/-ön/-n, vmin| λύω (lüō) 'elold, meglazít, meg-/kiszabadít, szétválszt, véget vet vminek, elintéz, megsemmisít, eltöröl, megcáfol (érvet)' < proto-indoeurópai *lewH-, *leu- 'kibont, meglazít, kiold, (föl-)/(szét)oszt, szétvág, fölvág, elválaszt, elkülönít, szétválaszt, szétvág, kibont, kibogoz, fölbomlik, kibomlik, megold'| -er < lat -are, -āris < -ālis

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 1 javaslat érkezett erre a szóra, és 0 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

  • • elemez

    Tetszik?Igen/Nem/Jelentem62.5/100 (4 igen, 2 nem)

     

    • • A kutató elemzi a témát.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

 

Új hozzászólás

Beküld